Styrkelisten og holdene 18. oktober 2022 Tilbage til forsidenRating EMT Op/ned hold bræt
1 Søren Boeck Petersen 2160 hold 1 1
2 Eivind Einersen 2069 hold 1 2
3 Bent Kølvig 2035
4 Morten Møller Hansen 2031
5 Benny Roland Petersen 2012

6 Hans Nielsen 1978
7 Jens Akhøj Nielsen 1917 hold 1 3
8 Nikolaj Benjamin O´hayv 1858
9 Steen Schousboe 1802 (1777) hold 1 4
10 Birger Madsen 1787

11 Bjørn Rasmussen 1765 (1722)
12 Tim Andersen 1734
13 Andreas Damgaard Sørensen 1707 (1710)
14 Ole Lergren 1700 hold 1 5
15 Gisli Hardarson 1684 (1683) hold 1 6

16 Leif Jensen 1679 hold 1 7
17 Jakob Dreyer-Stapput 1664 hold 1 8
18 Johnny W. Andersen 1632 hold 2 1
19 Johan Petersen 1611
20 Hovhannes Tutundjan 1654 (1603) ned hold 2 2

21 Sten Bauers 1525
22 Ernst Mader Hansen 1416
23 Eigil Asanta 1415
24 Peter Rank 1627 ned
25 Bjørn Enemark 1514 (1402) ned

26 Flemming Bruun 1386
27 Tue Lindegaard Christiansen 1366
28 Søren Sønderkær Hansen 1331 (1273) hold 2 3
29 Ole Steffensen 1326
30 Zoran Wisal 1315

31 Daniel Dalgaard 1150 (1254) op
32 Bjarne Røhder 1364 (1229) ned
33 Bjørn Johansen 1249 hold 2 4
34 Humphrey );aviery Gloria 1228 hold 2 5
35 Arshak Ikilikian 1261 (1149) ned hold 2 6

36 Luka Lundsteen 1150 (1191) op
37 Henrik Rosengreen 1154 (1105) ned hold 2 7
38 Bjørn Gemzøe 1123 (1116) hold 2 8

Tallene i parentes er foreløbige ratingtal fra EMT efter 6. runde