Indkaldelse til generalforsamling 13. marts 2023 Tilbage til forsiden


Damhus Skakklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 4. april kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag
  Der er pt. kommet ét forslag
  fra Hovhannes: Etablering af en turnering med grupper på 6 spillere, hvor der spilles dobbelt-rundigt, hvid-sort og sort-hvid.

 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår Alle modtager genvalg.

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 29. marts kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe, Sten Bauers, Bjørn Enemark (sekretær), Gisli Hardarson og Bjarne Røhder (kasserer)

På valg i 2023: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers
På valg i 2023: Bjørn Johansen (revisor)
På valg i 2024: Bjørn Enemark (sekretær), Gisli Hardarson og Bjarne Røhder (kasserer)