forsidebilledet er fra Ikaros Chess Festival i Grækenland
(dog uden den gręæke tekst)
Forårslyn
Vinterturneringen
Regnskabet
Ratinglisten
Formandens beretning
Bendt Breinholdt er død
Jens Bager er død
Vestvold
Referat fra generalforsamlingen
Forårsturneringen
1. holdet
2. holdet
3. holdet
Interne Træk
Problemskak
Til lykke
Kalender