forsiden: Mariehønen Skakbræt
I andre cirkler er den kendt under det mundrette navn
Propylea quatuordecimpunctata

Foto: Niels Erik Simonsen
Nytårslyn
1. holdet
2. holdet
3. holdet
Individuelle resultater
Skak er skadeligt
Vinterturneringen
Krystalkuglen
Computeren spiller Go
Medlemslisten
Regnskabet
Problemskak
Kalender