Sommerskak
Forårsturneringen
Regnskabet
Lyn efter generalforsamlingen
Juleafslutningen
Billeder fra fællesafslutnigen
Simultan mod klubmesteren
Vestvold 2019
Hvordan laver skakbrikker
Ratinglisten
Svar på quiz
Problemskak
Kalender


Forsiden: skakbrikker fra Isle of Lewis, fundet 1831, formodentlig fra 1100-tallet
fra Neil Stratford, "The Lewis Chessmen and the enigma of the hoard", British Museum Press, 1997.
http://history.chess.free.fr/lewis.htm