Sommerskak
Medlemslisten
Sommerafslutningen med quiz
Efterårslyn
Hvidovre - Damhus: 7½ - 10½
Svar på quiz
En nedspilning
DSU, ekstraordinært møde
Holdturneringen
Problemskak
Kalender


Forsiden: En skakblomst!
fra https://pixabay.com/da/photos/skak-blomst-lilla-blomst-sommer-3736184