Enhver klub må have et blad, et samlende element for klubben, både indadtil og udadtil. Damhus Skakklub er ingen undtagelse. Bladet udkommer i dag 4 gange om året i A5-format. Heri berettes om klublivet og skakaktiviteter i al almindelighed. Bidrag i form af artikler, partier, billeder, vittigheder, etc. er meget velkomne - og meget gerne i elektronisk form.

Redaktion og tryk: Bjørn Enemark Stjernevangen 7, 2600 Glostrup tlf: 31 36 20 02
Kontakt


Juni 2019
Oktober 2019
December 2019
April 2020


Illustrationerne i klubbladet er primært hentet fra følgende clipart-biblioteker: